Įgyvendintas Projektas skirtas stiprinti kriminalinės policijos pareigūnų gebėjimus kovoje su terorizmu

Data

2018 06 29

Įvertinimas
0
4610_93409455585d1228191b36d0c0fdf04e.jpg

Šiandienos grėsmių kylančių Europai kontekste, policijos ir kitų teisėsaugos institucijų tikslas – proaktyvi veikla, padėsianti užkirsti kelią su terorizmu susijusioms nusikalstamoms veikoms. Savo ruožtu tam, kad teisėsaugos institucijos gebėtų kovoti su šiuo reiškiniu, privalu suvokti kas yra terorizmas, kokios yra šio reiškinio šaknys, požymiai ir priežastys.

Prieš dvejus metus startavo Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos projektas Nr. LT/2016/VSF/6.3.1.1 – „Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, I etapas“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kompetencijų tobulinimas, taikant kriminalinės žvalgybos veiksmus, terorizmo ir kitų sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų tyrimuose.

Iki Projekto įgyvendinimo pradžios, specializuotų mokymų skirtų gilinti kriminalinės policijos pareigūnų žinias apie galimas terorizmo grėsmes ir jų užkardymo būdus, radikalųjį islamą, sprogmenis, legendavimą bei bendrą supratimą apie islamo religiją, papročius, kultūrą, musulmonų bendruomenę ir bendravimo ypatumus, Lietuvos policijoje nėra buvę.

Projekto metu apmokyti 57 instruktoriai, kurie ateityje perteiks vieningą terorizmo grėsmių valdymo ir prevencijos praktiką šalies pareigūnams. Aplinka, kurioje teko mokytis pareigūnams, įsigytų priemonių ir įrangos dėka, buvo maksimaliai priartinta prie realybės. Bazinės žinios ir kompetencijos, kurios suteiktos projekto mokymų metu, padės užtikrinti teroro išpuolių grėsmių prevenciją ir galimų incidentų efektyvų tyrimą.

Anot Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymų centro darbuotojų, atsakingų už Projekto įgyvendinimą: „Projekto metu organizuoti mokymai ir įgytos mokymo priemonės tiesiogiai įtakos kriminalinės policijos padalinių darbo kokybę atliekant kriminalinės žvalgybinius veiksmus ir tiriant nusikalstamas veikas susijusias su nusikaltimais elektroninėje erdvėje, nusikaltimais valstybės finansų sistemai, tarptautinio pobūdžio organizuotais nusikaltimais, terorizmu. Išskirtinis Projekto bruožas tai, kad įgyvendinus Projektą, pastarojo tęstinumas bus užtikrintas 5 metų laikotarpiu, organizuojant nuolatinį policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimą pagal Projekto metu paruoštas ir atnaujintas mokymų programas.“.

Projekto įgyvendinimo metu organizuoti mokymai vyko Lietuvos kriminalinės policijos biuro sudėtyje nuo 2014 m. vasario 3 d. veikiančiame Kriminalinės žvalgybos mokymų centre, skirtame kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų tobulinimui. Modernūs į kriminalinę žvalgybą ir kitas kriminalinės policijos pareigūnų darbo sritis orientuoti mokymai – rimtas žingsnis tobulesnės ir efektyvesnės kriminalinės žvalgybos link.

Šiuo metu Biuras turi didžiausią potencialą sėkmingai vykdyti ir kokybiškai organizuoti tokio pobūdžio mokymus bei kompetentingą mokymų personalą, kurį sudaro geriausi kriminalinės policijos pareigūnai.

Už Projekto veikų įgyvendinimą atsakingas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras.