Išaiškintas galimas sukčiavimas atliekų tvarkymo sektoriuje (video)

Data

2017 11 27

Įvertinimas
0
sp1.png

Po kruopštaus ir slapto tyrimo, nustatyta galimai tarptautiniu mastu veikusi, organizuota grupė asmenų, galimai vykdžiusi tarptautinio turtinio sukčiavimo veikas atliekų tvarkymo sektoriuje.

Daugiau nei mėnesį Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, kartu su Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento specializuotais prokurorais, atliko tyrimo ir procesinės prievartos veiksmus įvairiose juridinių asmenų buveinėse, asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, sėkmingai išimdami tyrimui reikšmingus daiktais ir dokumentus, taip pat pinigines lėšas. Atlikta daugiau nei 50 teismo sankcionuotų procesinės prievartos veiksmų.

Tai vienas pirmųjų tokio pobūdžio tarpvalstybinių ikiteisminių tyrimų, susijusių su Europos Sąjungos sunkių organizuotų nusikaltimų užkardymu aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo verslo srityje. Šiame tyrime tikslingai yra naudojami tarptautinio susižinojimo Baudžiamojo proceso įstatyme numatyti įrankiai - Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros išduoti Europos Tyrimo (ETO) bei Europos Arešto orderiai (EAO). Tyrimo veiksmai koordinuojami ir per prokurorą - Lietuvos nacionalinį narį Eurojuste (Haga, Nyderlandai) .

Glaudžiai bendradarbiaujant su užsienio kolegomis, kartu su tyrėjais ir prokurorais - pareigūnai šiame tyrime dalyvavo atliekant teismo sankcionuotus procesinės prievartos veiksmus užsienio šalyje, kurioje buvo atlikta dalis bendros tiriamos nusikalstamos veikos. Tarptautinės operacijos metu rasti reikšmingi tyrimui dokumentai, gauti duomenys iš bankinių įstaigų dėl tiriamų tarptautinių pervedimų, galimai nusikalstamu būdu įgyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai, laikmenos.

Nusikalstamos veikos mastas gali siekti daugiau nei 500 000 eurų

Pagrindinis tyrimo objektas – galimai nesąžiningai atliekų tvarkymo sektoriuje veikiantys Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai vienetai, turintys teisę išrašyti gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pažymas. Tiriamos aplinkybės dėl fiktyvių sandorių grandinių, kuriuose atvaizduotos apmokestinamų atliekų surinkimo, perdirbimo, pardavimo ir išvežimo į kitą ES šalį, dokumentų klastojimo, „dvigubų“ buhalterinių apskaitų, suklastotų dokumentų pagrindu gautų kelių šimtą tūkstančių eurų išmokų.

Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, gamintojai ir importuotojai, privalo pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą pavesti gamintojų ir importuotojų organizacijai arba Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį tiesiogiai į valstybės biudžetą, todėl tiriamos aplinkybės ir dėl taršos mokesčių praradimų į valstybės biudžetą.

Įtariama, kad ši veika negalėjo būti padaryta ir be asmenų privalėjusių užtikrinti skaidrų atliekų tvarkymo sektoriaus darbo organizavimą, dėl ko galimai buvo piktnaudžiaujama savo tarnybine padėtimi, siekiant turtinės naudos.

Įtariamųjų ratas gali plėstis

Tarptautinės operacijos metu buvo sulaikyti 8 asmenys, kuriems inkriminuojamas veikimas organizuotoje grupėje dėl įvairių nusikalstamų veikų, tarp kurių - dviejų sunkių nusikaltimų padarymu. Keturiems asmenims paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Tikėtina, kad įtariamųjų ratas gali plėstis. Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, taip pat nusikalstamos veikos rezultato konfiskavimą, įtariamiesiems prokurorai apribojo nuosavybės teisė į turtą.

Ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. – sukčiavimas, 216 str. – nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, 222 str. – apgaulingas apskaitos tvarkymas ir 300 str. – dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas, 228 str. 2 d – piktnaudžiavimas.

Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.

Atsižvelgiant ir vertinant visuomenės ir žiniasklaidos atstovų teisę bei norą žinoti aktualiausią informaciją, daugiau duomenų bus pateikta tuomet, kai tai nepakenks ikiteisminiam tyrimui.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras jau ne vienerius metus užkardo bei atskleidžia nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikalstamas veikas, sukėlusias platų atgarsį visuomenėje, darančias didelę turtinę žalą valstybei, atskleidžiant didelės apimties neteisėtų pajamų ir turto gavimo šaltinius, užtikrinant neteisėtų pajamų ir turto suradimą, siekiant grąžinti valstybei nesumokėtus mokesčius.

Suvokiant žalingą poveikį ekonomikai, policija ir toliau vykdys atitinkamus tyrimus, sistemingai ir nuolat skirs išskirtinį dėmesį ūkio subjektams, kurie sukčiauja, apgaulingai tvarko apskaitą, vengia mokėti mokesčius.