Modernizuoti liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos centrai

Data

2018 04 27

Įvertinimas
0
vsf_1.png

Lietuvos policija baigia įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.1. „Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, I etapas“. Projekto vertė – 216 733,33 EUR.

Projekto tikslas – modernizuoti liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos centrų vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas, įrengti centralizuotą budėtojų dalį.

Įgyvendinant projektą buvo modernizuotas Lietuvos kriminalinės policijos biuro liudytojų ir nukentėjusiųjų saugos komandinis centras, kuriame budintys pareigūnai turi galimybę centralizuotai stebėti visas vaizdo stebėjimo sistemas, įrengtas saugomuose objektuose, todėl įvykus ekstremaliai situacijai turi galimybę per trumpą laiko tarpą priimti veiksmingesnius sprendimus, t. y. arčiausiai esančias pajėgas nusiųsti į įvykio vietą.

Įrengta saugos centro perimetro apsaugos sistema yra integruota į vaizdo apsaugos sistemą. Įvykus saugos centro perimetro pažeidimui įrengtų vaizdo kamerų pagalba komandiniame centre yra matoma tiksli perimetro pažeidimo vieta ir pažeidėjas, kas budintiems pareigūnams leidžia greičiau reaguoti ir užkirsti kelią neteisėtiems pažeidėjo tikslams.

Siekiant užtikrinti saugos centre esančių skirtingų saugumo zonų patalpų kontrolę, buvo įsigyta įeigos kontrolės sistema, kurios pagalba bus įmanoma kontroliuoti asmenų, kuriems suteikti leidimai, patekimą į padidinto saugumo patalpas.

Įgyvendinant projektą atlikti apsaugos sistemų modernizavimai leidžia efektyviau išnaudoti turimus žmogiškuosius resursus, leidžia efektyviau reaguoti į galimas grėsmes, sutrumpinti reakcijos į pažeidimus trukmę ir užtikrina kontrolės funkcijas.

Projekto pareiškėjas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Projekto veiklas įgyvendino Lietuvos kriminalinės policijos biuras.