Plečiamas kriminalinės žvalgybos informacijos mainų tinklas

Data

2019 01 28

Įvertinimas
0
VSF LOGO.JPG

Analizuojant pastarųjų metų terorizmo ir smurtinio ekstremizmo tendencijas Europos Sąjungoje (ES), vis didėjančią terorizmo grėsmę visiems ES piliečiams ir siekiant užkirsti kelią galimiems teroro išpuoliams šalyje, pabrėžiamas aktyvesnis ir efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei spartesnis informacijos mainų užtikrinimas. Kadangi tokie duomenys yra įslaptinti, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys jų saugumui užtikrinti.

Lietuvos policija, 2017 metais startavusį, baigia įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/6.2.1.1. „Tinklo/platformos, skirtos informacijos mainams tarp pirmosios linijos pareigūnų, sukūrimas“ (toliau – Projektas). Projekto vertė: 86 600 EUR.

Projekto tikslas – sukurti tinklą keistis informacija ir žiniomis terorizmo, radikalėjimo procesų, smurtinio ekstremizmo stebėsenos, prevencijos, užkardymo ir tyrimo tikslais.

Lietuvos policijoje kuriamu Kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių telekomunikaciniu tinklu (toliau – Žvalgybos tinklas), kuriuo galima keistis informacija ir žiniomis terorizmo, smurtinio ekstremizmo, radikalėjimo procesų stebėsenos, prevencijos, užkardymo ir tyrimo tikslais, galėjo naudotis tik centrinis kriminalinės policijos padalinys – Lietuvos kriminalinės policijos biuras ir keli šalies apskričių vyriausieji policijos komisariatai. Dėl turimų resursų stygiaus Žvalgybos tinklas nebuvo pasiekiamas likusioms policijos įstaigoms.

Įgyvendinus Projektą, pasiektų rezultatų galutinis naudos gavėjas – apskričių vyriausieji policijos komisariatai. Sukūrus informacijos mainams skirtą tinklą, jo funkcionavimas bus užtikrintas visoje šalies teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta aukščiausio saugos standarto įranga TEMPEST, skirta sukurti bazinę kompiuterių tinklo infrastruktūrą ir tai leis plėsti naudotojų ratą bei užtikrins greitą ir saugų įslaptintos informacijos apsikeitimą tarp Lietuvos ir užsienio teisėsaugos bei žvalgybos institucijų, bus užtikrintas informacijos gavimas (elektroninėmis priemonėmis iš visų galimų informacijos šaltinių), informacijos kaupimas, sisteminimas, visapusiška analizė ir, tuo pačiu, bus formuojama geroji praktika.

Už Projekto įgyvendinimą atsakingas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras.