BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kriminalinė policija šiandien

Apie kriminalinę policiją dažniausiai išgirstame tada, kai visuomenę supurto baisus nusikaltimas arba sulaikomi stambaus masto nusikaltėliai. Šalies policijos komisariatuose apie 2 tūkstančius kriminalistų kasdien dirba daug nepastebimo darbo, stengdamiesi užkirsti kelią dar ruošiamiems nusikaltimams ir vykdo kovą su nusikalstamumu, kuri labai reikšminga valstybei ir vertinama visuomenės.

Lietuvos kriminalinės policijos sistemą sudaro:

  • Lietuvos kriminalinės policijos biuras – centrinė kriminalinės policijos institucija (formuoja kriminalinės policijos veiklos strategiją, koordinuoja ir kontroliuoja šalies apskričių kriminalinės policijos veiklą; užkardo ir tiria sunkius ir labai sunkius, tarptautinius, tarpregioninius, aukšto lygio organizuotų nusikalstamų grupių daromus nusikaltimus ir kitas nusikalstamas veikas, darančias didelę žalą valstybei ir asmenims);
  • Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (atlieka įvykio vietose paimtų objektų laboratorinius tyrimus ir ekspertizes, tiria sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų padarymo vietas ir koordinuoja tokių vietų tyrimą šalyje, kaupia ir tvarko įvairias kriminalistines kolekcijas ir duomenis, reikalingus nusikaltimams atskleisti ir tyrimams ar ekspertizėms atlikti);
  • dešimties apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos padaliniai (užtikrina nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą savo apskrities teritorijoje).

Lietuvos kriminalinė policija yra vienas moderniausių ir pažangiausių Lietuvos policijos padalinių, kurio tradicijos buvo kuriamos ir puoselėjamos ne vienos kriminalistų kartos. Teigiamas užsienio kolegų įvertinimas ir atsiliepimai, vykdomos bendros operacijos ir jungtiniai tarptautiniai tyrimai bei atskleidžiami rezonansiniai nusikaltimai patvirtina aukštą Lietuvos kriminalinės policijos gebėjimų lygį.

Tiek centrinė, tiek apskrityse dirbanti kriminalinė policija veikia vieningai, nes įveikti šiuolaikinio nusikalstamumo iššūkius Lietuvos kriminalinė policija gali tik susitelkusi, vientisa ir universali.

Nuo 1993 m., kiekvienais metais artėjant spalio 27-ąjai – Kriminalinės policijos dienai – susumuojami ir apibendrinami kriminalinės policijos darbo rezultatai, išrenkamas geriausias metų kriminalistas, kuris simboliškai vadinamas „Metų sekliu“, jam įteikiama legendinio detektyvo Šerloko Holmso pypkė.

Be abejo, didžioji dalis nusikaltimų nebūtų atskleisti, jei ne kokybiškai atlikti kriminalistiniai tyrimai ir ekspertizės. Šią svarbią policijos funkciją užtikrina specializuota policijos įstaiga – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – KTC), kuris nuo 2007 m. yra akredituotas pagal tarptautinį standartą ISO/IEC 17025:2005 Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai. KTC ekspertai, taikydami specialiąsias žinias ir įvairią tyrimų įrangą, atlieka nusikaltimų padarymo vietose paimtų objektų laboratorinius tyrimus ir ekspertizes, taip pat tiria sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, teikia ekspertinę ir techninę pagalbą, atliekant ikiteisminį tyrimą ir užkardant nusikaltimus.

Be to, KTC tvarko Daktiloskopinių ir DNR duomenų registrus ir keičiasi šių registrų duomenimis vykdant įvairius tarptautinius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, pvz., dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu. KTC taip pat tvarko ginklų ir kulkų bei tūtelių, rastų neišaiškintų nusikaltimų vietose ir iššautų naudojant graižtvinius ginklus, kolekciją, teikia ginklų išbandymo ir ginklų deaktyvacijos sertifikatų išdavimo paslaugas institucijoms ir asmenims. Taip pat ir kitos, čia neišvardytos kriminalistinės kolekcijos, kartotekos ir duomenų bazės KTC ekspertų naudojamos nusikalstamoms veikoms atskleisti, o KTC Kinologijos valdybos pareigūnai su šunimis ne tik užtikrina viešąją tvarką, bet ir padeda atskleisti nusikaltimus: vadinamieji šunys biodetektoriai naudojami atliekant kvapų tyrimus.

KTC taip pat koordinuoja ir kontroliuoja dešimties teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padalinių ir kinologų veiklą, diegia ir padeda jiems įsisavinti naujus kriminalistinių tyrimų metodus, organizuoja specialisto ar eksperto kompetencijos suteikimą.

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai (toliau – AVPK) užtikrina nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą savo apskrities teritorijoje. Siekiant profesionaliai ir kvalifikuotai vykdyti kriminalinę žvalgybą, ištirti daugiau pavojingesnių nusikaltimų, supaprastinti nesunkių nusikaltimų tyrimo procedūras, 2013-2015 metais buvo atlikta esminė kriminalinės policijos pertvarka. AVPK įsteigti žvalgybos padaliniai, informacijos analizės padaliniai, sustiprinti kriminalinės policijos specializuoti padaliniai, kurie vykdydami kriminalinę žvalgybą ir atlikdami ikiteisminius tyrimus tiria nusikaltimus pagal jiems nustatytas kompetencijas: organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomus nusikaltimus, nusikaltimus nuosavybei, ekonomikai, elektroninėje erdvėje padarytas nusikalstamas veikas ir kitus sunkius, labai sunkius, rezonansinius, sisteminius nusikaltimus.

Aktyvi ir nukreipta į tikslą kriminalinė žvalgyba, sunkių, labai sunkių nusikaltimų tyrimų sukoncentravimas apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose, tam skyrus aukščiausią kvalifikaciją turinčius pareigūnus, davė teigiamų rezultatų: atskleidžiami organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų daromi nusikaltimai, žiniasklaidoje netyla pranešimai apie sulaikomus didelius kiekius narkotinių medžiagų, kitus atskleidžiamus rezonansinius nusikaltimus. Nustatytos strateginės ir prioritetinės kryptys leidžia pasiekti tikrai puikių rezultatų, neeikvojant resursų ir koncentruojant daugiausia darbo ten, kur visuomenei labiausiai skauda.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02