BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kompetencijų kėlimas

Kriminalinės žvalgybos mokymo centras

Nuo 2014 m. vasario 3 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – Biuras) sudėtyje pradėjo veikti Kriminalinės žvalgybos mokymo centras, skirtas kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų tobulinimui. Modernūs į kriminalinę žvalgybą ir kitas kriminalinės policijos pareigūnų darbo sritis orientuoti mokymai – rimtas žingsnis tobulesnės ir efektyvesnės kriminalinės žvalgybos ir kriminalinės policijos pareigūnų darbo organizavimo link. Ankstesnes kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų kėlimo ir mokymų programas pakeitė naujos, modernios, į praktinių žinių ir gebėjimų tobulinimą orientuotos programos.

Biuras organizuoja mokymus Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnams vykdantiems kriminalinę žvalgybą ir pareigūnams atliekantiems ikiteisminius tyrimus. Centro organizuojamų mokymų tikslinės grupės yra specializuotų apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų, Biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo ir teritorinių policijos komisariatų veiklos padalinių pareigūnai.

Pagrindinis kriminalinės žvalgybos mokymų tikslas – nuolatinis kompetencijų tobulinimas kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityje, todėl mokymo proceso metu yra dirbama mažose grupėse, siekiant efektyviau paruošti pareigūnus darbui kriminalinės policijos padaliniuose. Šiuo metu Biuras turi didžiausią potencialą sėkmingai vykdyti ir kokybiškai organizuoti tokio pobūdžio mokymus bei kompetentingą mokymų personalą, kurį sudaro kriminalinės policijos pareigūnai praktikai.

Išskirtinis mokymų bruožas – nuoseklus kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų kėlimas, kuris yra kryptingai vykdomas kelerių metų laikotarpiu, atsižvelgiant į pareigūnui keliamas užduotis ir pasiekimus, t. y. gebėjimą pritaikyti mokymų metu įgytas žinias praktikoje.

Pareigūnui, pradėjus darbą kriminalinėje policijoje, suteikiamos bazinės žinios ir įgūdžiai. Trijų metų laikotarpiu, nuosekliai dalyvaudamas specializuotuose mokymuose, pareigūnas gali pasiekti pažengusiam kriminalinės policijos pareigūnui aktualias ir būtinas kompetencijas. Ypatingas dėmesys teikiamas sinergijai tarp mokymų metu suteiktų žinių ir gebėjimo pastarąsias pritaikyti praktikoje. Savo ruožtu, pasiekimai darbe padeda atrinkti geriausius savo srities specialistus, stebėti jų kompetencijų kėlimo dinamiką ir tinkamai taikyti motyvacines priemones ar karjeros perspektyvas.

Didžioji dalis mokymų skirta praktinėms užduotims, siekiant ugdyti kriminalinės policijos pareigūnų veiklos specialiąsias kompetencijas:

  1. gebėjimus parinkti ir taikyti kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus;
  2. naudoti technines priemones;
  3. tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (slaptai bendradarbiaujančiais, interesantais, nukentėjusiais, liudytojais, įtariamaisiais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis);
  4. išmanyti tiek kriminalinės žvalgybos apklausos, tiek ir baudžiamojo proceso dalyvių apklausos taktiką ir psichologinio kontakto užmezgimo būdus ir metodus;
  5. kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo galimybes ir kt.

Viena iš išskirtinių Kriminalinės žvalgybos mokymo centro veiklos sričių – atrankos į kriminalinės žvalgybos pareigūnų pretendentų sąrašą. Atrankų metu yra vertinamos pretendentų asmeninės ir dalykinės savybės, teisinės žinios, asmens kognityviniai gebėjimai (ilgalaikė ir trumpalaikė atmintis, dėmesys, vaizdinės ir garsinės informacijos apdorojimas ir šio proceso greitis), gebėjimas bendrauti su žmonėmis, pastabumas, dėmesingumas, gebėjimas reikšti savo mintis, komandinio darbo įgūdžiai, darbo planavimas bei vidinė motyvacija. Taip pat sistemingai stebima pretendentų pasiekimų dinamika, siekiant atrinkti kompetentingiausius ir daugiausia motyvacijos turinčius pretendentus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22