>
2024-01-12

Įgyvendinamas projektas, padėsiantis stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu

Lietuvos kriminalinės policijos biuras kartu su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuo 2023 m. gruodžio 6 d. įgyvendina Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. VSF/2023/234 „Specialiųjų užduočių padalinių pajėgumų stiprinimas, I etapas“.

Projektu siekiama stiprinti nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinant specialiųjų užduočių padalinių pajėgumus rinkti vaizdo ir garso informaciją. Prie projekto tikslų įgyvendinimo prisidėtų sprendimai, leidžiantys išplėsti garso ir vaizdo informacijos rinkimo galimybes, o taip pat užtikrinantys savalaikį informacijos pateikimą nusikalstamas veikas tiriantiems ir užkardantiems asmenims.

Projekto eigoje įsigyta techninė ir programinė įranga leis užtikrinti centralizuotą informacijos kaupimo sprendimą, greitesnę prieigą prie tyrimui svarbios medžiagos, prisidės prie įrodomosios informacijos rinkimo išplėtimo galimybių. Įgyvendinant projekto veiklas bus išspręsta nepakankamai greitos prieigos prie tyrimams svarbios medžiagos problema, taip pat bus išplėstos ir pagerintos garso ir vaizdo informacijos rinkimo galimybės bei išspręstas centralizuoto informacijos kaupimo klausimas.

Numatytas projekto biudžetas – 998 957,71 Eur (Europos Sąjungos lėšos – 749 218,28 Eur, bendrojo finansavimo lėšos – 249 739,43 Eur).