Kompetencijų tobulinimas

Dabartiniai informacinių technologijų, mokslo ir socialinių procesų skaitmenizacijos laikai įpareigoja visuomenę nuolat keistis ir tobulėti. Naujosios technologijos stipriai pakeitė ir nusikalstamumo kryptis. Atsirado naujų nusikaltimų rūšių skaitmeninėje aplinkoje, finansų sistemoje ir socialiniuose santykiuose. Siekdama užtikrinti visuomenės saugumą, kriminalinė policija išmoko prisitaikyti ir dirbti nuolatinių pokyčių aplinkoje. Viena iš svarbiausių to sąlygų – žinių atnaujinimas ir darbuotojų gebėjimų atlikti tyrimus stiprinimas.

Susidūrusi su naujomis nusikaltimų rūšimis, kriminalinės žvalgybos bendruomenė nenorėjo susitaikyti su galimu pralaimėjimu. Įvertinus tuo metu buvusio neformaliojo pareigūnų ugdymo trūkumus, iniciatyvumo ir lankstumo stoką, 2014 m. vasario 3 d. Lietuvos kriminalinės policijos biure įkurtas Kriminalinės žvalgybos mokymo centras.

Pagrindinis Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro tikslas – nuolatinis kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų tobulinimas kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse. Siekiant efektyviau paruošti pareigūnus darbui kriminalinės policijos padaliniuose, mokymo proceso metu yra dirbama mažose grupėse.

Išskirtinis mokymų bruožas – nuoseklus kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų kėlimas, kuris kryptingai vykdomas kelerių metų laikotarpiu, atsižvelgiant į pareigūnui keliamas užduotis ir pasiekimus, t. y. gebėjimą pritaikyti per mokymus įgytas žinias praktikoje. Pareigūnui, pradėjusiam darbą kriminalinėje policijoje, suteikiamos bazinės žinios ir įgūdžiai. Per trejus metus nuosekliai dalyvaudamas specializuotuose mokymuose, pareigūnas gali pasiekti pažengusiam kriminalinės policijos pareigūnui būtinas kompetencijas. Savo ruožtu, pasiekimai darbe padeda atrinkti geriausius savo srities specialistus, stebėti jų kompetencijų kėlimo dinamiką ir tinkamai taikyti motyvacines priemones ar karjeros perspektyvas.

Ypatingas dėmesys teikiamas sinergijai tarp mokymuose suteiktų žinių ir gebėjimo jas pritaikyti praktikoje. Didžioji dalis mokymų skirta praktinėms užduotims, siekiant ugdyti kriminalinės policijos pareigūnų veiklos specialiąsias kompetencijas:

  • gebėti parinkti ir taikyti kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus;
  • gebėti analizuoti kriminalinės žvalgybos informaciją ir savarankiškai atlikti nesudėtingus atvirųjų informacijos šaltinių tyrimus;
  • naudoti technines priemones;
  • tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (slaptai bendradarbiaujančiais, interesantais, nukentėjusiaisiais, liudytojais, įtariamaisiais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis);
  • išmanyti tiek kriminalinės žvalgybos apklausos, tiek ir baudžiamojo proceso dalyvių apklausos taktiką ir psichologinio kontakto užmezgimo būdus ir metodus;
  • išmanyti kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo galimybes ir kt.

Dauguma mokymų dalyvių pabrėžia, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro organizuojami profesinių situacijų simuliaciniai mokymai jiems ypač naudingi, kadangi visa informacija pateikiama priimtinu būdu. Akcentuojama tai, kad iš karto po gautos teorinės informacijos leidžiama ją išbandyti ir įsisavinti panaudojant per praktinius seminarus. Mokymų dalyviai teigiamai vertina ir praktinių seminarų aptarimų vertę – taip galima paanalizuoti padarytas klaidas, išgirsti vertingų patarimų ne tik iš instruktorių, bet ir iš kolegų pareigūnų. Per visus mokymus pabrėžiama dalijimosi informacija ir savo patirtimi svarba, kalbama apie tai, kad ne tik instruktoriai yra mokytojai, vertinamas kiekvieno pareigūno, kuris dalyvauja mokymuose, indėlis į mokymo procesą. Tokia žinių pateikimo forma leidžia pačiam kursų dalyviui daryti išvadas, turi didelę išliekamąją vertę, panaikina gynybiškumo ar inovacijų atmetimo reakciją, skatina komandinį darbą ir yra paremta suaugusiųjų mokymo principais.

Viena iš išskirtinių Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro veiklos sričių – atranka į kriminalinės žvalgybos pareigūnų pretendentų sąrašą. Per atrankas yra vertinamos pretendentų asmeninės ir dalykinės savybės, teisinės žinios, asmens kognityviniai gebėjimai (ilgalaikė ir trumpalaikė atmintis, dėmesys, vaizdinės ir garsinės informacijos apdorojimas ir šio proceso greitis), gebėjimas bendrauti su žmonėmis, pastabumas, dėmesingumas, gebėjimas reikšti savo mintis, komandinio darbo įgūdžiai, darbo planavimas ir vidinė motyvacija. Taip pat nuolat stebima pretendentų pasiekimų dinamika, siekiant atrinkti kompetentingiausius ir daugiausia motyvacijos turinčius pretendentus darbui kriminalinėje žvalgyboje.

Ankstesnes kriminalinės policijos pareigūnų kompetencijų kėlimo ir mokymų programas pakeitė naujos, šiuolaikinės, į praktinių žinių ir gebėjimų tobulinimą orientuotos programos. Modernūs į kriminalinę žvalgybą ir kitas kriminalinės policijos pareigūnų darbo sritis orientuoti mokymai – rimtas žingsnis tobulesnio ir efektyvesnio kriminalinės žvalgybos ir kriminalinės policijos pareigūnų darbo organizavimo link. Šiuo metu Lietuvos kriminalinės policijos biuras turi didžiausią potencialą sėkmingai vykdyti ir kokybiškai organizuoti tokio pobūdžio mokymus bei kompetentingą mokytojų (instruktorių) personalą, kurį sudaro kriminalinės policijos pareigūnai praktikai.

Inovatyvūs ir laiku įgyvendinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centro pokyčiai padėjo užtikrinti lyderio poziciją kriminalinę žvalgybą vykdančių pareigūnų bendruomenėje. Nuoseklus darbas, produktyvus bendradarbiavimas ir partnerių iš Europolo, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymų agentūros (CEPOL), Jungtinių Amerikos Valstijų federalinių tyrimų biuro, Vokietijos Federacinės Respublikos federalinės kriminalinės policijos tarnybos (BKA), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir kitų pripažinimas suteikia vilties, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo centras tęs kriminalinės žvalgybos tradicijas ir užtikrins filosofijos įgyvendinimą, formuodamas aiškią poziciją organizuotam nusikalstamumui, kad kriminalinei policijai neįveikiamų užduočių nėra.

Atnaujinimo data: 2023-12-12