>

Pasirašydamos Šengeno susitarimą, valstybės viena kitai atvėrė savo vidines sienas. Suvokdamos, kad laisvas asmenų judėjimas atveria sienas ir nusikalstamumui plisti, valstybės numatė ir saugumo deficitą kompensuojančias priemones, skirtas teisėsaugos institucijoms.

Viena iš kompensacinių priemonių – Šengeno informacinė sistema (SIS). Ji leidžia Šengeno erdvės valstybių policijos, pasienio ir muitinės tarnyboms keistis informacija apie ieškomus ar dingusius asmenis, vogtas transporto priemones, banknotus, šaunamuosius ginklus, asmens dokumentus, transporto priemonių registravimo liudijimus ir kt. 2013 m. balandžio mėnesį startavusi antros kartos sistema SIS II numato naujas galimybes įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudai, nuotraukos), duomenis apie oro transporto priemones, laivus, konteinerius, vertybinius popierius.

SIS veikia 26 Europos Sąjungos šalyse: Vokietijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Graikijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Kroatijoje. Taip pat SIS veikia ir keliose ne Europos Sąjungos valstybėse narėse – Norvegijoje. Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine.

Tam, kad sistema sklandžiai veiktų, kiekvienoje Šengeno erdvės valstybėje yra įkurti SIRENE nacionaliniai biurai. Lietuvoje SIRENE nacionalinis skyrius įkurtas Lietuvos kriminalinės policijos biure. Šis padalinys, kiekvienoje valstybėje narėje veikiantis 24/7 režimu, užtikrina keitimąsi papildoma informacija, susijusia su SIS esančiais perspėjimais, taip pat užtikrina į SIS įvestos informacijos kokybę.

Lietuvoje SIS naudojama nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

Visa informacija apie asmenis ir daiktus yra skelbiama valstybių narių nacionalinėse duomenų bazėse ir vos per keletą sekundžių per centrinę sistemą atsiranda visų valstybių, besinaudojančių Šengeno informacine sistema, nacionalinėse duomenų bazėse. Šiuo metu Šengeno informacinė sistema yra atnaujinama, siekiant, kad SIS dėka būtų galima atlikti automatizuotą paiešką pagal asmens pirštų atspaudus, kas yra ypač aktualu tuomet, kai asmuo slapstosi pasinaudodamas išgalvota ar pasisavinta tapatybe.

Lietuvos SIRENE nacionalinis skyrius vykdo tarptautinę besislapstančių Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios ir kitų asmenų bei daiktų paiešką, įvedant duomenis į Interpolo ir Šengeno informacines sistemas, keičiantis papildoma informacija bei koordinuojant tarptautinės paieškos veiksmus. Taip pat skyrius organizuoja ir koordinuoja perdavimų ir perėmimų pagal Europos arešto orderį bei ekstradicijų vykdymą. t. y. sulaikius ieškomą asmenį užsienyje, teikia reikalingą papildomą informaciją ir galutiniame etape organizuoja faktinį asmens pargabenimą iš užsienio.

Atnaujinimo data: 2023-12-04