>

Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija – Interpolas (angl. INTERPOL)

Interpolas yra viena didžiausių tarptautinių organizacijų pasaulyje, kuri veikia jau daugiau kaip pusę šimto metų. Rasti kitą tarptautinę organizaciją, kuri būtų apipinta daugiau mitų ir mistikos nei Interpolas, matyt, neįmanoma.

XX amžiaus pradžioje pasaulyje aktuali tapo tarptautinio nusikalstamumo problema. Be abejo, nusikalstamumas nebuvo naujas reiškinys, tačiau būtent šiame amžiuje jis įgavo ypatingą mastą. Įvairaus plauko sukčiai, vagys, plėšikai, slapstydamiesi nuo baudžiamojo persekiojimo, keliavo iš valstybės į valstybę ir retai buvo sugaunami ar nubaudžiami už įvykdytus nusikaltimus. Ši nebaudžiamumo atmosfera skatino jų skaičiaus augimą ir veiklos geografinį plitimą.

Visa tai paskatino valstybes kurti tarptautinę policijos organizaciją.

1914 m. Europos ir ne tik šio žemyno policijų vadovai gavo Monako hercogo Alberto I-ojo kvietimą susitikti pirmajame Tarptautiniame kriminalistų kongrese. Toks kvietimas visus labai nustebino, nes Monako valdovas buvo labiau žinomas kaip okeanografas. Policijos vadovai dar labiau nustebo, kai atvykus į Monaką, jiems buvo pateiktas puikus kovos su tarptautiniais nusikaltimais planas ir šio plano realizacijos projektas. Nors susitikimas Monake ir nedavė realių rezultatų, nes tais pačiais metais prasidėjo karas, visgi šis kongresas tapo Interpolo istorijos pradžia.

Po karo valstybės vėl susidūrė su sena problema – nepaprastai išaugusiu tarptautiniu nusikalstamumu, todėl jos su dar didesniu suinteresuotumu grįžo prie tarptautinės policijos organizacijos įkūrimo idėjos. Šį kartą susitikimo iniciatoriumi tapo Austrija. Į Vienos kongresą susirinko 138 atstovai iš 20 valstybių – be Europos valstybių jame dalyvavo JAV, Egiptas, Kinija ir Japonija.

1923 m. rugsėjo 7 d. kongresas įsteigė nuolat veikiančią Tarptautinę kriminalinės policijos komisiją ir priėmė jos statutą. Pagrindinis komisijos tikslas buvo užtikrinti teisėsaugos institucijų tarpusavio pagalbą pagal galiojančius atskirose valstybėse įstatymus ir rūpintis įvairių tarnybų, kurių paskirtis kovoti su nusikaltimais, įkūrimu ir sėkminga jų veikla.

Laikui bėgant organizacijos kompetencija plėtėsi, keitėsi jos statusas, santykiai su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, organizacijos pavadinimas taip pat nebeatitiko tuometinės padėties, todėl 1956 m., eilinės sesijos metu buvo nutarta komisijos pavadinimą pakeisti į Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (angl. ICPO – International Criminal Police Organization).

Žodis ,,Interpolas" nuo 1947 m. buvo naudojamas kaip komisijos telegrafinis šaukinys, vėliau prigijęs spaudoje ir tik 1956 m. buvo oficialiai patvirtintas kaip sutrumpintas organizacijos pavadinimas. Tuo pačiu buvo patvirtinta Interpolo emblema ir vėliava.

Šiandien Interpolas yra moderni tarptautinė organizacija, vienijanti 190 valstybių. Prieškario Lietuva buvo trečiąja pasaulio valstybe (po Vokietijos ir Danijos), pripažinusia Interpolą. Tuometinis Kriminalinės policijos viršininkas Petras Pamataitis 1934 – 1940 m. buvo Lietuvos atstovu šioje Komisijoje ir nuo 1935 m. – jos vicepirmininku. Okupavus Lietuvą, atstovavimas šioje Komisijoje buvo nutrauktas. 1991 m. Lietuva atnaujino narystę ir tapo 158-ąja Interpolo nare.

Interpolo Generalinis Sekretoriatas yra įsikūręs Lione, Prancūzijoje. Šiuo metu Interpole dirba apie 800 darbuotojų.

Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras buvo atkurtas 1991 m. lapkričio 30 d. Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Interpolo Lietuvos nacionalinis skyrius yra Lietuvos kriminalinės policijos biuro sudėtyje. Šiandien šis skyrius pervadintas Europolo ir Interpolo nacionaliniu skyriumi.

Nors Interpolo tinklą sudaro 190 pasaulio valstybių, persiųsti ar užklausti informaciją į / iš bet kurios šalies šiais laikais yra labai paprasta. Europolo ir Interpolo nacionalinis skyrius yra prisijungęs prie 24/7 režimu veikiančio kanalo. Tai ryšio sistema, veikianti ,,on-line" režimu ir suteikianti galimybę keistis / tikrinti informaciją Interpolo Generalinio Sekretoriato duomenų bazėse (dėl vogtų transporto priemonių, ieškomų / nepageidaujamų / dingusių be žinios asmenų, vogtų dokumentų ir jų blankų, pavogtų / padirbtų mokėjimo kortelių, DNR / pirštų atspaudų).

Pagrindinis Interpolo tikslas yra užtikrinti ir vystyti kuo platesnį tarpusavio bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių kriminalinės policijos padalinių tose valstybėse galiojančių įstatymų ribose. Šis bendradarbiavimas vystomas tiriant smurtinius nusikaltimus prieš asmenis, turtinius ir ekonominius nusikaltimus, nusikaltimus, susijusius su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, nelegalia prekyba ginklais ir sprogmenimis, prekyba narkotikais, pinigų plovimu, prekyba žmonėmis ir išnaudojimu pornografijos industrijoje, nusikaltimais aviacijos saugumui, pinigų padirbinėjimu, falsifikavimu bei kt.

Atnaujinimo data: 2023-12-04