>

2017 m. tarptautinė operacija kovoje su prekyba žmonėmis

Europoje vyko stambi tarptautinė operacija nukreipta į kovą su prekyba žmonėmis

2017-04-03.jpg

Teisėsaugos institucijos iš 22 Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių, koordinuojant Europolui, š. m. birželio 26 - liepos 2 d. dalyvavo tarptautinėje bendrų veiksmų operacijoje, kurios metu vykdytos priemonės buvo nukreiptos prieš organizuotas nusikalstamas grupes, užsiimančias prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui. Šioje bendrų veiksmų operacijoje aktyviai dalyvavo ir Lietuvos policijos pareigūnai.

Pagrindiniu tarptautinės teisėsaugos institucijų taikiniu tapo dviejų rūšių nusikalstamos veikos: prekyba žmonėmis ir neteisėta imigracija. Bendrais teisėsaugos veiksmais siekta užtikrinti nukentėjusių nuo panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų saugumą ir nustatyti tapatybę asmenų, atsakingų už prekybą žmonėmis ir seksualinį išnaudojimą.

Tarptautinei operacijai vadovavo Austrijos teisėsauga. Visų Europoje vykdytų priemonių metu buvo patikrinti 126 927 asmenys, 6 363 transporto priemonės ir 4 245 vietos, kurios buvo žinomos, kaip vietos susijusios su seksualiniu išnaudojimu (raudonųjų žibintų kvartalai, viešnamiai, privatūs butai, masažo salonai, oro uostai, taip pat sausumos ir jūros pasienio kontrolės postai bei kt.). Taip pat ypatingas dėmesys operacijos metu buvo skirtas ir elektroninei erdvei stebėti, kuria naudojamasi reklamuojant seksualinio išnaudojimo aukų teikiamas paslaugas. Teisėsaugos veiksmų dėka pavyko identifikuoti ir apsaugoti potencialias prekybos žmonėmis aukas.

Operacijos vykdytų priemonių metu buvo sulaikyti arba suimti 107 įtariamieji. Taip pat, nustatytos 910 potencialių prekybos žmonėmis aukų tapatybės. Remiantis operacijos metu surinkta informacija buvo pradėti 25 nauji tyrimai. Taip pat naudinga informacija buvo papildyti ir kiti tyrimai, susijusę su prekybos žmonėmis bylomis visoje Europos Sąjungoje, siekiant nustatyti  galimų įtariamųjų ir aukų tapatybes.

Operacijos vietoje dirbantiems teisėsaugos pareigūnams 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę pagalbą teikė operacijos koordinacinis centras, įkurtas Europolo būstinėje, Hagoje. Šioje būstinėje Europolo pareigūnai ir ryšių karininkai užtikrino skubų apsikeitimą visa būtina informacija.

Nustačius prekybos žmonėmis aukų ir veiksmų savaitės metu sulaikytų įtariamųjų tapatybes bei atlikus visų turimų bei papildomai surinktų duomenų analizę, buvo patvirtinta, kad šiuo metu aktyviausi prekybos žmonėmis tinklai, veikiantys Europos Sąjungoje, yra iš Nigerijos, Pietų Amerikos ir Rytų Europos.

Šioje tarptautinėje priemonėje aktyviai dalyvavo ir Lietuvos policijos pareigūnai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Telšių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų. Operacijos metu vykdytus veiksmus koordinavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai.

Lietuvoje vykdytų priemonių metu pareigūnai patikrino: 106 asmenys, 138 transporto priemonės, 89 vietovės ir 47 asmens dokumentai. Šių patikrinimų metu buvo išaiškinta galimai nusikalstama veika ir nustatytas galimai nukentėjęs nuo veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 307 straipsnio 1 dalyje - Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos, asmuo. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Taip pat patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai numatyti Administracinių nusižengimų kodekse. Buvo surašyta 15 protokolų dėl vertimosi prostitucija, atlygintinio naudojimosi prostitucijos paslaugomis ir 1 protokolas dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo, laikymo, gabenimo, naudojimo ar realizavimo pažeidžiant nustatytą tvarką.

"Dalyvavimas tokio pobūdžio tarptautinėse operacijose mums yra labai svarbus, reikšmingas ir naudingas. Jų metu ne tik išaiškinamos galimos nusikalstamos veikos, bet taip pat ir mokomasi iš užsienio kolegų, semiamasi patirties, apsikeičiama informacija ir duomenimis, kurie gali padėti vėliau išaiškinti stambias nusikalstamas veikas. Nusikalstamumas jau seniai nėra vien nacionalinės valstybės teritorijoje vykdomos nusikalstamos veikos, todėl itin svarbu vystyti ir skatinti dialogą ir savitarpio pagalbą tarp skirtingų valstybių teisėsaugos institucijų. Būtent tai yra vienas iš svarbiausių mūsų veiklos prioritetų" - sakė Rolandas Kiškis, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas.

Dvi savaites trūkusių priemonių metu vyko ne tik intensyvūs teisėsaugos institucijų veiksmai bet ir kampanijomis bei kitos priemonės, kurių tikslas - informuoti visuomenę apie prekybą žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, daugiausia pagrindiniuose atvykimo/išvykimo oro uostuose, tačiau kartu ir stengiantis įtraukti bendruomenę.

Atnaujinimo data: 2023-12-14