>

2018 m. tarptautinė operacija kovoje su prekyba žmonėmis priverstiniam darbui

Tarptautinė teisėsaugos bendruomenė sukilo į kovą su modernia vergove

lp.png

Jungtinės Karalystės Norfolko ir Safolko policija, glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvos kriminalinės policijos biuru ir kitais partneriais, sulaikė 31 asmenį, vykdydama operaciją prieš organizuotas nusikalstamas grupuotes, veikusias Lowestoft ir Great Yarmouth miestų apylinkėse. Organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai įtariami, vykdę įvairaus pobūdžio nusikalstamas veikas, viena iš kurių – prekyba žmonėmis priverstiniam darbui, šiandien žinoma modernios vergovės terminu.

Operacija, kuri buvo pradėta 2016 m. pabaigoje, nukreipta į kovą su modernios vergovės apraiškomis Lowestoft ir Great Yarmouth miestų apylinkėse, išaugo į didelio masto sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimą. Nuo pat pradžių tyrimui atlikti pasitelktas Europolas, palengvinęs ir užtikrinęs keitimąsi informacija su kitomis Europos teisėsaugos tarnybomis.

2017 m. lapkričio mėnesį prie Norfolko ir Safolko policijos prisijungė du Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, kurie teikė pagalbą, realiu laiku atlikdami patikrinimus Lietuvos policijos duomenų bazėse. Taip pat Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai aktyviai talkino kolegoms vykdant kratas. Dešimt operacijos metu atliktų sulaikymų buvo įvykdyti Lietuvos kriminalistų pagalba.

Operacijos metu suimtas 49 metų vyras iš Lowestoft miesto, kuriam pateikti kaltinimai dėl nusikaltimų, susijusių su sukčiavimu ir nusikalstamu būdu gautų lėšų. Jo bylos nagrinėjimas turėtų vykti 2 savaičių bėgyje Ipsvičo Karališkame teisme. Tarp suimtųjų du Great Yarmouth gyventojai – 37 metų vyras, kuris suimtas jo atžvilgiu išdavus Europos arešto orderį dėl nusikaltimų padarymo Lietuvoje bei 39 metų vyriškis, suimtas dėl deportavimo įsako pažeidimo. Tai tik dalis į teisėsaugos akiratį patekusių asmenų. Tarp sulaikytų yra ir Lietuvos Respublikos piliečių.

Tyrimą, kuriam talkino Norfolko bei Safolko policijos pajėgos, vykdė Elektroninių nusikaltimų žvalgybos ir sunkių nusikaltimų direktoratas, glaudžiai bendradarbiaujant su įvairiomis agentūromis ir partneriais, įskaitant Rytų regiono specialiųjų operacijų skyrių, Europolą, Įdarbinimo agentūrų ir išnaudojimo kontrolės tarnybą (angl. Gangmasters and Labour Abuse Authority), Imigracijos tarnybą bei Norfolko ir Safolko Prekybos standartų kontrolės tarnybas.

Lietuvos policijos generalinio komisaro Lino Pernavo teigimu: „Ši tarptautinė operacija yra didžiulis indėlis į kovą su modernia vergove ir prekyba žmonėmis. Tuo pačiu, tai puikus glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys, kuomet didelė tarptautinės teisėsaugos bendruomenės dalis, sutelkusi pajėgas ir kompetenciją, suduoda rimtą smūgį organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms.“

Elektroninių ir sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiais inspektorius Angus Moir teigia:„Šiam sudėtingam tyrimui yra itin svarbus partnerių ir agentūrų talkinimas bei parama. Sutelktos pajėgos leido suimti daugiau nei 30 asmenų už įvairiausius nusikaltimus. Todėl visiems prisidėjusiems šiuo laikotarpiu, norėčiau padėkoti už darbštumą ir profesionalumą. Mes suvokiame, koks svarbus yra išorinių organizacijų, vietos institucijų ir visuomenės vaidmuo. Mes turime reikalingų išteklių, kad galėtume efektyviai reaguoti ir padarysime viską, kad sustabdytume vykdomą pažeidžiamų asmenų išnaudojimą.“

Išskirtinių Elektroninių ir sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus padėkos žodžių sulaukė Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, gavę oficialų Angus Moir padėkos raštą. „Kompetentingos Lietuvos policijos pareigūnų pagalbos dėka buvo atlikta net dešimt sulaikymų. Dvi intensyvias dienas, dirbdami petys į petį su Jungtinės Karalystės teisėsauga, Lietuvos kriminalistai teikė aktyvią pagalbą tikrindami duomenų bazes, atlikdami kratas bei talkino kitais tyrimui svarbiais klausimais. Džiaugiamės turėdami galimybę dirbti vienoje komandoje.“ – rašoma padėkos rašte.

Safolko Policijos ir nusikaltimų tyrimo komisaro Tim Passmore nuomone: „Moderni vergovė – niekingas nusikaltimas, kurį paprastai vykdo organizuotos nusikalstamos grupuotės, dažnai besitaikydamos į labiausiai socialiai nuskriaustus ir pažeidžiamus visuomenės narius. Tuo užsiimantys asmenys yra negailestingi ir su savo aukomis elgiasi blogiau nei su gyvūnais.“ Kita vertus komisaras įsitikinęs, kad faktai apie šį baudžiamąjį persekiojimą yra labai aiški žinutė visiems – šis nusikaltimas netoleruotinas. „Jeigu šie žmonės būtų pripažinti kaltais, tikėčiausi jiems ypatingai griežtos laisvės atėmimo bausmės.“– sakė Tim Passmore.

Ar žinote, kaip atpažinti modernios vergovės požymius?

1) Fiziniai požymiai: akivaizdžiai matomi fizinio ir psichologinio išnaudojimo ženklai – žmonės atrodo nusilpę dėl prastos mitybos, susivėlę ir nesikirpę, atsiriboję ir apsileidę. Gali turėti negydomų sužalojimų.

2) Atsiskyrimas: asmenims retai leidžiama keliauti vieniems, atrodo, kad jie yra kažkieno kontroliuojami ir įtakojami, retai bendrauja, neatrodo, kad pažinotų apylinkes ar darbo vietą.

3) Skurdžios gyvenimo sąlygos: gyvena purvinose, ankštose ar perpildytose patalpose ir/ar toje pačioje vietoje gyvena ir dirba.

4) Judėjimo laisvės ribojimas: neturi tapatybės dokumentų, turi mažai asmeninių daiktų ir diena iš dienos dėvi tuos pačius drabužius. Jų dėvimi drabužiai gali būti netinkami jų darbui. Asmenys turi mažai galimybių laisvai judėti ir gali būti, kad jų kelionės dokumentai, pvz.: pasai, yra paimti.

5) Neįprastas keliavimo laikas: gali būti reguliariai atvežami į darbą/iš jo paimami arba labai anksti ryte, arba vėlai vakare.

6) Vengimas ieškoti pagalbos: asmenys vengia akių kontakto, atrodo išsigandę ar nesiryžta kalbėtis su nepažįstamaisiais, bijo teisėsaugos pareigūnų dėl daugelio priežasčių, pvz.: nežinojimo kuo galima pasitikėti ar kur sulaukti pagalbos, bijodami deportacijos, smurto jų ar šeimos narių atžvilgiu.

Lietuvos policija kreipiasi į visuomenę, prašydama nelikti abejingais į modernios vergovės liūną įkliuvusiems asmenims. Jeigu žinote ar pastebėjote asmenis, galėjusius tapti modernios vergovės aukomis arba esate nukentėjęs nuo šios nusikalstamos veikos, nedelsiant kreipkitės į artimiausią policijos įstaigą

Taip pat apie nusikaltimus susijusius su prekyba žmonėmis galite pranešti Lietuvos kriminalinės policijos biurui tel.: 8 5 271 9901, arba el. paštu: [email protected].

Prireikus, asmenys bus nukreipti ir į specializuotą nevyriausybinę organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą ir apgyvendinimą, bei suteiks pagalbą, jei jums bus grasinama ar būsite šantažuojami.

Nuoroda į Jungtinės Karalystės policijos išplatintą pranešimą spaudai:

https://www.suffolk.police.uk/news/latest-news/29-03-2018/successful-police-operation-working-europol-tackle-organised-crime

Atnaujinimo data: 2023-12-14