>

2018 m. tarptautinė operacija kovoje su prekyba žmonėmis

Europa susivienijo kovai su prekyba žmonėmis

1.png

Š. m. gegužės 14–19 d. visoje Europoje buvo vykdoma operacija, kuria siekiama užkirsti kelią organizuotų nusikalstamų grupių vykdomai prekybai pažeidžiamais asmenimis, turint tikslą išnaudoti juos darbui. Europolo remiamoje operacijoje dalyvavo teisėsaugos institucijos, darbo inspekcijos, imigracijos ir mokesčių tarnybos bei kiti partneriai. Pagrindinis tarptautinės priemonės tikslas – identifikuoti prekybos žmonėmis aukas, išnaudojamas priverstinio darbo tikslais, vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis.

Veiksmų vykdymo savaitę buvo patikrinti daugiau nei 39 000 asmenų, taip pat patikrinta virš 12 900 transporto priemonių ir 4 640 verslo įmonių bei kitų vietų. Atlikus patikrinimus, buvo suimti 57 prekyba žmonėmis įtariami asmenys, 192 asmuo buvo sulaikytas arba suimtas dėl kitų nusikaltimų, taip pat ir dėl neteisėtos imigracijos. Nustatyta 379 potencialių prekybos žmonėmis aukų. Operacijos metu surinktų duomenų pagrindu pradėti 56 nauji tyrimai, kuriais siekiama nustatyti kitus galimus įtariamuosius, susijusius su prekybos žmonėmis atvejais, o taip pat nuo jų nukentėjusius asmenis visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Šioje operacijoje pajėgas suvienijo 28 šalių teisėsaugos institucijos ir kitos bendradarbiaujančios organizacijos, kurios nusitaikė į įvairius komercinius sektorius: transporto, žemės ūkio, statybų, jūrų transporto, maisto perdirbimo, maitinimo ir priežiūros teikimo subjektus. Be patikrinimų buvo vykdomos ir visuomenės prevencinės informavimo kampanijos apie prekybos žmonėmis reiškinius.

„Panašaus pobūdžio tarptautinės operacijos, organizuojamos ne vienerius metus, akivaizdžiai parodė, kad sutelktumas, tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei sklandus šalių susikalbėjimas yra galinga jėga užkardant, kovojant ir, galiausiai, pažabojant organizuotą nusikalstamumą. Kasmet pasiekiami rezultatai vis labiau stebima ir, tuo pačiu, skatina siekti dar daugiau. Ne kartą esu minėjęs, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra vienas būtiniausių ir reikšmingiausių kovos su nusikalstamumu įrankių.“ – sako Rolandas Kiškis, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas.

Lietuvoje vykdant patikrinimus ir prevencines priemones dalyvavo Lietuvos policijos pareigūnai, policijos rėmėjai bei Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) inspektoriai.

Per savaitę vykusius bendrus reidus policijos pareigūnai ir darbo inspektoriai patikrino 137 ūkio subjektus statybų ir maitinimo bei paslaugų sektoriuose, t. y. įstaigos vykdančios veiklas, kuriose dažniausiai dirba asmenys atvykę iš trečiųjų šalių.

Tikrinimų metu pareigūnai bendravo su Lietuvoje dirbančiais darbuotojais iš trečiųjų šalių: Ukrainos, Kinijos, Baltarusijos, Uzbekistano ir Indijos. Supažindino juos su dažniausiai pasitaikančiomis žmonių išnaudojimo formomis, informavo asmenis apie jų teises ir galimybes gauti pagalbą.

Prevencinės priemonės metu nustatyti neregistruotą veiklą vykdę ir nelegaliai dirbę asmenys, asmenų komandiravimo tvarkų pažeidimai ir galimi sukčiavimai susiję su darbo santykių slėpimu, vengiant mokėti su pastaraisiais susijusius mokesčius.

Atnaujinimo data: 2023-12-14