>

2019 m. tarptautinė operacija kovoje su prekyba žmonėmis

Vieninga Europos operacija kovoje su prekyba žmonėmis

1.jpg

Prisidedant Europolui ir atliekant koordinuotus veiksmus – EMPACT (Europos tarpdisciplininės nusikalstamumo grėsmių platformos) operatyvinių veiksmų plano dėl prekybos žmonėmis dalį – 2019 m. balandžio 8–14 d. visoje Europoje buvo vykdoma didelio masto operacija, kuria siekta užkirsti kelią vykdomai prekybai asmenimis, turint tikslą išnaudoti juos darbui bei nustatyti pažeidžiamų darbuotojų išnaudojimo darbe atvejus ir juos ištirti. Operacijos šalys – organizatorės Šveicarija ir Norvegija.

Šioje operacijoje pajėgas suvienijo 21 Europos Sąjungos valstybių narių1 teisėsaugos institucijų ekspertai, darbo inspekcijos, migracijos tarnybos, mokesčių administratoriai ir kitos kompetentingos institucijos. Jos nusitaikė į tokius skirtingus verslo sektorius kaip transportas, žemės ūkis, statybos, maisto perdirbimas, viešasis maitinimas ir priežiūros paslaugos. Dalyvaujančios šalys nacionaliniu lygiu derindamos įvairias priemones nustatė prekybos žmonėmis, darbo teisės pažeidimų, padirbtų dokumentų naudojimo ir kitų nusikalstamų veikų atvejus.

Plataus masto ir tikslingai pasitelktų priemonių veiksmų vykdymo savaitę buvo patikrinta daugiau nei 50 000 asmenų, atlikta daugiau nei 17 000 transporto priemonių ir 4 000 tarnybinių patalpų patikrų. Suimta 16 įtariamųjų ir nustatyti 87 prekyba žmonėmis įtariami asmenys. 208 asmenys sulaikyti arba suimti už kitus nusižengimus, įskaitant nelegalią imigraciją ir dokumentų klastojimą. Iš viso nustatyti 244 potencialiai nuo prekybos žmonėmis nukentėję asmenys.

Siekiant nustatyti kitus su prekyba žmonėmis susijusius įtariamuosius ir nukentėjusiuosius, po šių aktyvių operatyvinių veiksmų visoje Europos Sąjungoje pradėtas 81 naujas tyrimas.

„Tokio pobūdžio tarptautinės operacijos organizuojamos kiekvienais metais. Sklandus šalių teisėsaugos institucijų ir partnerių bendradarbiavimas yra ir neįkainojamas ginklas kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tarptautinis bendradarbiavimas yra vienareikšmiškai būtinas, ir neatsiejamas norint gauti tinkamą darbo rezultatą.“ – sako Rolandas Kiškis, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas.

Lietuvoje vykdant patikrinimus ir prevencines priemones dalyvavo 302 Lietuvos policijos pareigūnas, 38 Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriai.

Per savaitę vykusius bendrus reidus policijos pareigūnai ir darbo inspektoriai patikrino 1308 asmenis, 38 transporto priemones, 225 įvairius ūkio subjektų sektorius bei 682 asmens identifikavimo dokumentus.

Tikrinimų metu pareigūnai bendravo su Lietuvoje dirbančiais darbuotojais iš trečiųjų šalių: Ukrainos, Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Gruzijos, Tailando, Vietnamo, Turkijos ir Moldovos. Supažindino juos su dažniausiai pasitaikančiomis žmonių išnaudojimo formomis, informavo asmenis apie jų teises ir galimybes gauti pagalbą, dalino informacinius lankstinukus.

Prevencinės priemonės metu nustatytas 41 administracinis nusižengimas ir pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas, tačiau nesusijęs su prekyba žmonėmis.

Europolas prisidėjo prie operacijos veiksmų rengimo, padėjo kompetentingoms institucijoms keistis informacija ir realiu laiku tikrinti parengtą aktualią informaciją centrinėse Europolo duomenų bazėse. Europolas ir toliau teiks pagalbą valstybėms narėms, vykdančioms veiksmų savaitės metu pradėtus tarptautinius tyrimus.

 

[1] Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Lietuva, Olandija, Lenkija, Portugalija, Kroatija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Malta ir Švedija.

Atnaujinimo data: 2023-12-14