>

2021 m. JAD operacija kovoje su prekyba vaikais

2021 m. birželio 28 – liepos 4 d. Europoje buvo vykdoma tarptautinė jungtinė operacija (angl. Joint Action Days (JAD), skirta nusikaltimų, susijusių su prekyba vaikais ir jų išnaudojimu, išaiškinimui, prevencijai ir kontrolei.

Operacijos koordinatoriai – Europolas, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė.
Operacija taip pat buvo remiama Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Frontex.
Europolas palengvino keitimąsi informacija tarp dalyvaujančių šalių realiuoju laiku, teikė analitinę ir operatyvinę pagalbą.
Operacijoje dalyvavo šios šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Vokietija.

Pajėgas suvienijo teisėsaugos institucijos, įskaitant policiją, migraciją ir pasienio apsaugą, transporto policiją, socialinės pagalbos ir vaikų apsaugos tarnybas bei darbo inspekcijas.

Nusikalstamos organizuotos grupės, veikdamos ne vienoje šalyje, gabendavo vaikus į kitas šalis, kuriose buvo verčiami elgetauti, daryti nusikaltimus, buvo seksualiai ar kitaip išnaudojami.

Iš viso operacijoje dalyvavo 12 511 pareigūnų. Jie patikrino 186 400 žmones, 12 200 vietovių, 22 500 transporto priemonių, 72 850 dokumentų.

Operacijos metu buvo suimti 175 įtariamieji, nustatyti 78 papildomi įtariamieji ir pradėtas 181 ikiteisminis tyrimas. Nustatytos 187 galimos prekyba žmonėmis aukos, iš kurių 92 – nepilnamečiai.

Lietuva

Lietuvos policija, prisidėdama prie tarptautinės operacijos, vykdė patikrinimus ir prevencines priemones, kuriose dalyvavo 544 darbuotojų – policijos pareigūnai, savivaldybių darbuotojai, vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojai, VŠĮ „Caritas“, vaikų stovyklų vadovai, policijos rėmėjai, šauliai.

Bendrauta su 2 933 asmenimis, patikrintos 69 transporto priemonės, 78 vietovės (įskaitant internetinę platformą, atkreipiant dėmesį į komentarus (interneto skenavimas), tikrinti asmens dokumentai.
Tarptautinę priemonę Lietuvoje koordinavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Lankytos rizikos šeimos, vaikų globos namai, vaikų susibūrimo vietos ir pan. Kai kur, organizuojant susitikimus, naudotos ir techninės nuotolinės susisiekimo platformos.

Priemonių metu vaikams pravestos paskaitos, bendrauta su jais apie prekybą žmonėmis ir vaikais, apie nelegalų bei vergišką darbą, taip pat apie visų formų išnaudojimo tikslus, rodyti mokomieji informaciniai filmukai apie prekybą žmonėmis. Vaikai supažindinti su dažniausiomis verbavimo schemomis ir grėsmingomis to pasekmėmis, suteikta informacija, kur kreiptis pagalbos. Suaugusiems paaiškinta į ką atkreipti dėmesį, jei vaikai svarsto galimybę dirbti užsienyje, dalinta prevencinė informacija. Akcentuotas vaikų elgesys, kai nepažįstami asmenys siūlo pavežti automobiliu, ką daryti pasimetus ir pan.

Priemonės metu šalyje nebuvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, susiję su prekyba žmonėmis.

Atkreiptinas dėmesys. Nepilnamečiai, tarp jų ir vaikai, iš ES nepriklausančių šalių gali tapti neteisėtos migracijos organizatorių, bendradarbiaujančių su suaugusiaisiais migrantais, lydinčiais vaikus ir apsimetančiais jų giminaičiais ar teisėtais globėjais, aukomis.

-----
Kova su prekyba žmonėmis yra viena iš prioritetinių Lietuvos policijos veiklos sričių, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys, o ši tarptautinė operacija yra dar vienas sistemingas žingsnis šioje kovoje.

Lietuvos policija, atstovaujama Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų, jau ne vienerius metus dalyvauja Europos Sąjungos mastu organizuojamose bendrose tarptautinėse operacijose (angl. Joint Action Days).

Atnaujinimo data: 2023-12-13