>

2021 m. JAD operacija kovoje su prekyba žmonėmis

 

Remiant Europolui 2021 m. gegužės 31 – birželio 6 d. Europoje buvo vykdoma tarptautinė jungtinė operacija (angl. Joint Action Days (JAD), kuri skirta nusikaltimų, susijusių su prekyba žmonėmis ir priverstiniu darbu, išaiškinimui, prevencijai ir kontrolei.

Operacija įgyvendinta Europos tarpdisciplininės nusikalstamumo grėsmių platformos (angl. European multidisciplinary platform against criminal threats) – EMPACT – rėmuose.

Europolas palengvino keitimąsi informacija tarp dalyvaujančių šalių realiuoju laiku, teikė analitinę ir operatyvinę pagalbą.

Iš viso operacijoje dalyvavo 23 šalys: Nyderlandai, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Malta, Prancūzija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vokietija, Vengrija, Jungtinė Karalystė ir Šveicarija.

Pajėgas suvienijo teisėsaugos institucijos, įskaitant policiją, migraciją ir pasienio apsaugą, darbo ir mokesčių inspekcijos bei kitos kompetentingos nacionalinės institucijos.

Vykdant operaciją, pagrindiniai verslo sektoriai, kuriuose teisėsaugos pareigūnai atliko patikrinimus, susijusius su prekyba žmonėmis – logistika ir statyba.

Operacijos metu buvo sulaikyti 229 asmenys, iš jų 73 – dėl prekybos žmonėmis, nustatytos 630 galimos priverstinio darbo aukos, buvo patikrintas 56 251 asmuo, atliktos 16 532 transporto priemonių ir 4 897 patalpų patikros.
Pradėti 747 ikiteisminiai tyrimai, 150 susiję su prekyba žmonėmis.

Pradėti dar 357 ikiteisminiai tyrimai dėl padirbtų vairuotojų pažymėjimų, neteisėtai laikomų ginklų ir narkotikų gabenimo, kurie galimai atskleis daugiau įtariamųjų, susijusių su prekyba žmonėmis.

Lietuva

Lietuvos policija, prisidėdama prie tarptautinės operacijos, vykdė patikrinimus ir prevencines priemones, kuriose dalyvavo 330 policijos pareigūnų, 73 Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriai, 3 aplinkos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai bei policijos rėmėjai.

Tarptautinę priemonę Lietuvoje koordinavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Per savaitę vykusius bendrus reidus minėtų institucijų pareigūnai tikrino įmones, vykdančias statybos darbus, gyvenamųjų namų statybvietes bei ūkio subjektus, vykdančius žemės ūkio veiklą, medžio apdirbimo įmones.

Iš viso buvo patikrintas 331 ūkio subjektas, patikrinti 1877 asmenys, 707 asmens identifikavimo dokumentai, 3 transporto priemonės, bendrauta beveik su 1900 asmenų.

Priemonės metu nustatyti 75 administraciniai nusižengimai. Daugiausia tokių nusižengimų nustatyta dėl komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimų – 29, taip pat dėl nelegalus darbo – 14, vertimosi prostitucija, atlygintinio naudojimosi prostitucijos paslaugomis – 12, darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų – 9.

---

Prekyba žmonėmis yra viena iš prioritetinių Lietuvos policijos veiklos sričių, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys, o ši tarptautinė operacija yra dar vienas sistemingas žingsnis šioje kovoje. Tuo pačiu, tai puikus glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys, kuomet tarptautinės teisėsaugos bendruomenės dalys, sutelkusios pajėgas ir kompetenciją, pasiekia puikių rezultatų.

Lietuvos policija, atstovaujama Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų, jau ne vienerius metus dalyvauja Europos Sąjungos mastu organizuojamose bendrose tarptautinėse operacijose (angl. Joint Action Days).

Atnaujinimo data: 2023-12-13