>

2021 m. tarptautinė operacija „Trivium“

Kovoje su mobiliomis organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis – vieninga Europos operacija

Empact JPG 536x536.jpg

Remiant Europolui 2021 m. balandžio 13–16 d. Europoje buvo vykdoma didelio masto operacija pavadinimu „Trivium“. Pajėgas suvienijo 17 Europos valstybių teisėsaugos institucijos, nusitaikydamos į mobilias (keliaujančias) organizuotas nusikalstamas grupuotes, savo nusikalstamai veiklai vykdyti besinaudojančias Europos kelių infrastruktūra. Operacija parengta Europos tarpdisciplininės nusikalstamumo grėsmių platformos (angl. European multidisciplinary platform against criminal threats) – EMPACT – rėmuose.

Operacijos šalis koordinatorė – Nyderlandai. Operacijoje dalyvavo šios ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Lenkija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Švedija, Vokietija; trečioji šalis – Albanija.

Operacijos metu buvo suimti 228 įtariamieji, patikrinta 70 000 asmenų ir 88 000 transporto priemonių, konfiskuotos vogtos prekės, nelegalios medžiagos, didelės sumos grynųjų pinigų bei transporto priemonės.
Operacijos metu taip pat buvo nustatytos daugelio ieškomų nuteistų už padarytus organizuotus turtinius nusikaltimus ir nuo teisėsaugos besislapstančių asmenų buvimo vietos.

Lietuva


Lietuvos policija, prisidėdama prie tarptautinės operacijos, 2021 m. balandžio 13–16 d. operatyviai ir online režimu teikė informaciją operacijoje dalyvaujančioms teisėsaugos institucijoms, vykdančioms aktyvius veiksmus siekiant nustatyti, patikrinti ir sulaikyti asmenis, darančius organizuotus turtinius nusikaltimus Europos šalyse.

Informacijos keitimuisi tarp operacijos dalyvių buvo naudojamasi specialia Europolo virtualia platforma „GlobeKeeper VCP“ (angl. Virtual command post), kurioje sudaryta galimybė siųsti ir gauti tikrinamų asmenų ir transporto priemonių dokumentus, nuotraukas ir kt., ir Europolo saugaus apsikeitimo informacija kanalu SIENA.

Pagal operacijos dalyvių gautas užklausas buvo patikrinti 83 asmenys, daugiausia iš jų – Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, Lenkijos piliečiai, 8 – Lietuvos piliečiai. Taip pat patikrintos 4 transporto priemonės.

Tikrinamos informacijos objektai: asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų tikrumas, tapatybės atitikimas, realus dokumentų galiojimas, asmens teistumas, faktas, ar transporto priemonė nėra ieškoma dėl galimos vagystės, ar transporto priemonės valstybiniai numeriai nėra suklastoti ir kt.

--

Lietuvos policija, atstovaujama Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų, jau ne vienerius metus dalyvauja EMPACT organizuotų turtinių nusikaltimų projekte „Trivium“.

2013 m. pradėtoje operacijoje „Trivium” dalyvauja daugybė institucijų. Operacija orientuota į ES kelių infrastruktūra tarptautiniams nusikaltimams vykdyti besinaudojančius nusikalstamus tinklus, atliekant intensyvius patikrinimus. Šiais veiksmais didinamas saugumas keliuose ir stiprinamas vietos bendruomenių pasitikėjimo ir saugumo jausmas.

ES teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) yra ES teisėsaugos agentūra, kurios užduotis – teikti paramą ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms, vykdant prevenciją bei kovojant su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais.

2010 m. ES sukūrė kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu politikos ciklą, kurio tikslas - užtikrinti veiksmingą valstybių narių teisėsaugos institucijų, ES institucijų ir ES agentūrų bendradarbiavimą, kuris leistų imtis nuoseklios ir patikimos operatyvinės veiklos, nukreiptos į opiausias nusikalstamas grėsmes, su kuriomis susiduria ES.

Kova su organizuotais turtiniais nusikaltimais yra viena iš prioritetinių ES nusikalstamumo grėsmių.

Atnaujinimo data: 2023-12-13