>

2022 m. JAD operacija prieš žmonių išnaudojimą darbui

2022 m. birželio 15-21 d. Europoje buvo vykdoma koordinuota Tarptautinė bendrų veiksmų savaitė (angl. Joint Action Week), skirta kovai su prekyba žmonėmis, orientuota į išnaudojimą darbui ir su tuo susijusius nusikaltimus.

Šios veiksmų dienos, remiamos Europolo, buvo vadovaujamos Nyderlandų kartu su Prancūzija, Italija, Rumunija ir Jungtine Karalyste. Iš viso priemonėje dalyvavo 25 valstybės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Ukraina, Vengrija, Vokietija. Prisidėjo ir Europos darbo tarnyba bei Europos Komisija.

Pajėgas šioje praktinio pobūdžio tikslinėje priemonėje suvienijo ir koordinuotai siekė bendrų tikslų šalių teisėsaugos bei kitos institucijos – policija, imigracijos ir pasienio tarnybos, darbo inspekcija ir mokesčių kontrolės tarnybos.

Ši priemonė buvo įgyvendinta EMPACT* rėmuose ir puikiai iliustravo efektyvų skirtingų žinybų bendradarbiavimą kovojant su žmonių išnaudojimu darbui.

Bendrų veiksmų savaitė subūrė 18 500 pareigūnų, kurie patikrino daugiau kaip 10 467 vietas, 32 525 transporto priemones ir daugiau kaip 86 000 asmenų. Patikrinimų metu buvo nustatyta apie 500 neteisėtai dirbančių asmenų.

Tokio pobūdžio priemonės organizuojamos ne pirmą kartą. Šiais metais daug dėmesio buvo skirta tokioms sritims kaip iškasenų kasyklos, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, grožio salonai, maitinimo ir maisto išvežiojimo sektorius. Pastebima, kad Rytų Europos piliečiai neretai tampa išnaudojimo darbui namų ūkiuose Ispanijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje aukomis. Ypatingą dėmesį tarnybos skyrė galimam Ukrainos pabėgėlių išnaudojimui darbui.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnai, prisidėdami prie tarptautinės bendrų veiksmų savaitės,  iš viso atliko 2143 patikrinimus: patikrinti 1236 asmenys (daugiausiai Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos piliečia), 329 įmonės, statybvietės, restoranai ir viešbučiai. Patikrinti 565 dokumentai ir 13 transporto priemonių. Pareigūnai nustatė 38 pažeidimus  –  nustatyti nelegalaus darbo, prostitucijos atvejai, darbo saugos pažeidimai ir statybvietėje esančių asmenų tapatybės nustatymo reikalavimų nesilaikymas.

Išnaudojimas darbui visos Europos mastu yra opi problema, skaudžiai paveikianti nukentėjusius asmenis. Todėl bendros pastangos kovoje su šiuo reiškiniu reikšmingai prisideda prie nusikalstamumo kontrolės ir žmogaus teisių užtikrinimo.

Verta paminėti, kad priemonę koordinavo Europolas ir suteikė vertingą pagalbą dalyvaujančioms šalims operatyviai keičiantis informacija. Europolas nenutrūkstamu darbo režimu teikė analitinę ir operatyvinę paramą ir palengvino dalyvaujančiųjų institucijų keitimąsi informacija realiuoju laiku.

* EMPACT – tai Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykė platforma. Ji grindžiama integruotu požiūriu į Europos Sąjungos vidaus saugumą, apimančiu išorinių Europos Sąjungos sienų kontrolės institucijų, policijos, muitinių ir teismų bendradarbiavimą, informacijos valdymo, inovacijų, mokymo, prevencijos ir Europos Sąjungos vidaus saugumo išorinio aspekto veiksmus, įskaitant, kai aktualu, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę. Tai Europos Sąjungos flagmanas daugiadalykiam teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui kovojant su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu Europos Sąjungoje.

Atnaujinimo data: 2023-12-13