>

2022 m. JAD hakatonas prieš seksualinį išnaudojimą ir priverstinį darbą

Europos Sąjungos mastu vykusio hakatono taikiniu tapo prekeiviai žmonėmis, internete viliojantys Ukrainos pabėgėlius.

EMPACT Joint Action Days (1).png

2022 m. gegužės 23 d. 14 Europos valstybių suvienijo jėgas internete atlikdamos bendrus koordinuotus veiksmus, skirtus nusikaltėliams, kurie interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose vilioja ukrainiečių pabėgėlius, kad vėliau galėtų juos išnaudoti seksualiniais ir darbo tikslais, nustatyti. Šiame Nyderlandų koordinuojamame hakatone* dalyvavo teisėsaugos institucijos iš Austrijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos.

Tyrėjai stebėjo įvairias internetines platformas, kad nustatytų nusikalstamus tinklus, bandančius užverbuoti Ukrainos pabėgėlius.

Šie bendri  valstybių veiksmai buvo atliekami įgyvendinant EMPACT** prioritetus.

Internetiniai tyrimai buvo skirti stebėti pranešimus, kuriuose pabėgėliams siūloma pagalba dėl transporto, apgyvendinimo ir darbo. Stebėtos pažinčių ir įdarbinimo svetainės, taip pat seksualines paslaugas siūlančios platformos. Su Ukraina besiribojančiose šalyse daugiausiai dėmesio buvo skiriama pabėgėlių įdarbinimui, pervežimui ir apgyvendinimui, kitose – platformoms, siūlančioms pabėgėliams apgyvendinimą ir darbą. Per bendrai koordinuojamų ir atliekamų veiksmų dieną tyrėjai nustatė įtartinų skelbimų, skirtų Ukrainos pabėgėliams, nagrinėjo iš piliečių gautus patarimus, gavo išsamesnės informacijos apie esamas internetines platformas, susijusias su prekyba žmonėmis.

Pagrindiniai duomenys:

  • Iš viso stebėtos 125 internetinės platformos.
  • Patikrintos 42 internetinės platformos, įtariamos sąsajomis su prekyba žmonėmis.
  • Patikrintos 6 internetinės platformos, susijusios su prekyba žmonėmis.
  • Nustatyti 9 įtariami prekeiviai žmonėmis.
  • Nustatytos 9 galimos aukos.
  • Pradėta 15 naujų tyrimų.
  • Dalyvavo 93 pareigūnai.
  • Patikrintas 351 asmuo / vartotojo vardas.

Vykdant stebėseną buvo nustatyta naujų tendencijų ir surinkta įžvalgų apie Ukrainos pabėgėlių seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe grėsmę. Įtarimų keliančios veiklos apraiškų aptikta įvairiose platformose, taip pat ir vartojant rusų kalbą. Kai kurioms platformoms buvo teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į socialinių tinklų naudojimą konkrečiose šalyse.

Panašu, kad daugelis internetinių platformų imasi priemonių, siekdamos užkirsti kelią prekybai Ukrainos pabėgėliais naudojantis socialiniais tinklais. Teisėsaugos pareigūnai aptiko nemažai įtartinų darbo pasiūlymų, skirtų Ukrainos moterims, kai kurie iš jų apibūdinami kaip „fotosesijos“. Tyrėjai taip pat nustatė bandymų vilioti asmenis siūlant jiems „šviesią ateitį“, tačiau iš tikrųjų aukos įkliuvo į seksualinio išnaudojimo pinkles, arba pasiūlymų apgyvendinti, skirtų būtent ukrainiečių pabėgėliams.

Operatyvius valstybių veiksmus padėjo koordinuoti Europolas, jis palengvino keitimąsi informacija ir teikė analitinę paramą. Bendrų veiksmų internete dieną Europolas suaktyvino virtualią komandą, kad palengvintų keitimąsi informacija realiuoju laiku, o paskirtas analitikas kryžminiu būdu tikrino operatyvinę informaciją Europolo duomenų bazėse. Tai suteikė papildomų tyrimo duomenų dalyvaujantiems nacionalinių teisėsaugos institucijų pareigūnams.                                                    

Atliekant bendrus veiksmus dalyvavo ir Lietuvos policija. Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai atliko interneto puslapių, socialinių platformų skenavimą ir analizavo atrinktų straipsnių bei komentarų turinį. Patikrinta 12 interneto puslapių ir socialinių platformų, tokių kaip „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“. Per akcijos dieną Lietuvoje nusikalstamų veikų, susijusių su prekyba žmonėmis, registruota nebuvo.

 

* Hakatonas – internete kartu dirbanti ekspertų grupė, kuri ieško būdų, kaip išspręsti ar ištirti tą pačią konkrečią problemą per ribotą laiką.

** EMPACT – tai Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykė platforma. Ji grindžiama integruotu požiūriu į Europos Sąjungos vidaus saugumą, apimančiu išorinių Europos Sąjungos sienų kontrolės institucijų, policijos, muitinių ir teismų bendradarbiavimą, informacijos valdymo, inovacijų, mokymo, prevencijos ir Europos Sąjungos vidaus saugumo išorinio aspekto veiksmus, įskaitant, kai aktualu, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę. Tai Europos Sąjungos flagmanas daugiadalykiam teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui kovojant su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu Europos Sąjungoje.

Atnaujinimo data: 2023-12-13