>

2021 m. JAD operacija kovoje su prekyba žmonėmis

Net 29 šalys Europoje suvienijo jėgas kovojant su prekyba žmonėmis 

 

THB seksualinio išnaudojimo prevencijos plakatas 1.jpg

Koordinuojant Europolui bei Frontex (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra) 2021 m. lapkričio 8 – 12 d. Europoje buvo vykdoma tarptautinė jungtinė operacija (angl. Joint Action Days (JAD). Pagrindinis operacijos tikslas – nusikalstamų atvejų, susijusių su prekyba žmonėmis dėl seksualinio išnaudojimo, išnaudojimo nusikaltimų darymui, priverstinio elgetavimo išnaudojimo tikslais nustatymas, prevencija ir kontrolė.

Operacija buvo koordinuojama iš Europolo 24 valandas per parą veikiančio operatyvinio centro, kuris ne tik teikė analitinę paramą visos operacijos metu, bet taip pat suteikė galimybes valstybių narių atstovams realiu laiku bendradarbiauti, saugiai keistis informacija bei tikrinti parengtą aktualią informaciją.

Operacija įgyvendinta Europos tarpdisciplininės nusikalstamumo grėsmių platformos (angl. European multidisciplinary platform against criminal threats) – EMPACT – rėmuose.

Operacijoje dalyvavo 29 šalys: Austrija, Rumunija, Vengrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Danija, Suomija, Vokietija, Islandija, Airija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Šiaurės Makedonija, Albanija, Kosovas, Serbija, Juodkalnija, Bosnija ir Hercegovina, šalys koordinatorės – Austrija ir Rumunija.

Šios operacijos metu buvo siekiama nustatyti ir sulaikyti prekeivius žmonėmis, jiems keliaujant Europoje, tuo pačiu apsaugoti prekybos žmonėmis aukas ir išvengti dokumentų klastojimo. Operacijoje dalyvavo ne tik teisėsaugos institucijos (policijos, migracijos, sienos apsaugos), bet ir kitos nacionalinės institucijos, kovojančios prieš prekybą žmonėmis, bei oro uostų keleivių informavimo padaliniai.

Buvo suformuotas tankus tinklas iš daugiau nei 14 000 pareigūnų, kurie vienu metu vykdė tikrinimus keliuose bei oro uostuose. Patikrinimai taip pat buvo vykdomi ir kitose vietose, tokiose kaip barai, striptizo klubai, viešnamiai, naktiniai klubai, masažo kabinetai, nagų grožio salonai ir pan. Tikrinamos vietos pasirinktos neatsitiktinai, tai lėmė žvalgybos informacijos rezultatai, kurie atskleidė, kad prekeiviai žmonėmis aukoms verbuoti naudoja vis įvairesnius metodus.

Operacijos metu buvo sulaikyta 212 asmenų dėl prekybos žmonėmis, pinigų plovimo, įtraukimo į prostituciją ir sukčiavimo, nustatyta 650 galimų priverstinio darbo aukų (iš kurių – 57 nepilnamečiai), buvo patikrinti 147 668 asmenys, atliktos 19 856 transporto priemonių patikros.

Pradėti dar 357 ikiteisminiai tyrimai dėl padirbtų vairuotojų pažymėjimų, neteisėtai laikomų ginklų ir narkotikų gabenimo, kurie galimai atskleis daugiau įtariamųjų, susijusių su prekyba žmonėmis.

 

Lietuva

Dalyvaudama šioje tarptautinėje operacijoje Lietuva vykdė patikrinimus ir prevencines priemones, kuriose dalyvavo 329 policijos pareigūnai, 41 savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojas, policijos rėmėjai, mokymo įstaigų darbuotojai.

Tarptautinę priemonę Lietuvoje koordinavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Policijos pareigūnai tikrino spaudoje bei elektroninėje erdvėje esančius skelbimus, susijusius su erotinėmis paslaugomis.

Per penkias dienas vykusius bendrus patikrinimus buvo bendraujama su viešbučių, nakvynės paslaugas teikiančių įstaigų, kaimo turizmo sodybų administratoriais ir darbuotojais, prekybos centrų ir grožio salonų darbuotojais dėl informacijos teikimo policijai apie pastebėtus asmenis, kurie galimai verčiasi prostitucija ar yra išnaudojami elgetavimui. Taip pat buvo bendrauta su socialiniais pedagogais, socialinių paslaugų centrų socialiniais darbuotojais, dirbančiais su rizikos šeimomis, instruktuota, kaip atpažinti prekybos žmonėmis aukas, kur kreiptis nustačius tokius atvejus.

Pareigūnai lankėsi prekybos centrų, autobusų, traukinių stočių prieigose, kitose vietovėse, kur dažniausiai būriuojasi išmaldos prašantys, elgetaujantys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos asmenys. Nakties metu tikrino stovėjimo aikšteles, kuriose ilsisi tolimųjų reisų vairuotojai. Asmenys buvo informuojami apie dažniausiai pasitaikančias prekybos žmonėmis formas, išnaudojimo būdus, kylančias grėsmes, supažindinant juos su nukentėjusiųjų teisėmis ir galimybėmis gauti pagalbą.

Bendruomenės pareigūnai lankėsi mokyklose ir bendraudami su vaikais aiškino jiems, kas yra prekyba žmonėmis, kokie yra verbavimo būdai, kaip tampama nusikaltimų aukomis, pateikė skaudžių istorijų pavyzdžių.

Operacijos metu buvo bendrauta su 806 asmenimis, patikrintos 24 transporto priemonės, 156 vietovės (įmonės ir ūkio subjektai, komerciniai prekybos centrai, būstai ir kt.). Pareigūnai daugiausiai bendravo su Lietuvos Respublikos piliečiais, tačiau taip pat ir su Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Uzbekistano, Rusijos, Kolumbijos, Kambodžos, Ganos šalių piliečiais.

Prevencinės priemonės metu nusikalstamų veikų, susijusių su prekyba žmonėmis, nustatyta nebuvo, tačiau užfiksuoti 26 administraciniai nusižengimai pagal Administracinių nusižengimų kodekso 487 str. (vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis). Daugiausiai (14 administracinių nusižengimų protokolų) surašyta Ukrainos piliečiams, taip pat  protokolai buvo surašyti asmenims, atvykusiems iš Kolumbijos, Rusijos ir Moldovos.

---

Lietuvos policija, koordinuojama Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų, jau ne vienerius metus sėkmingai dalyvauja Europos Sąjungos (ES) mastu organizuojamose bendrose tarptautinėse operacijose (JAD), taip kaskart žengdama dar vieną sistemingą žingsnį kovoje su prekyba žmonėmis.

2010 m. ES sukūrė kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu politikos ciklą, kurio tikslas – užtikrinti veiksmingą valstybių narių teisėsaugos institucijų, ES institucijų ir ES agentūrų bendradarbiavimą, kuris leistų užtikrinti nuoseklią ir efektyvią veiklą, nukreiptą į opiausias nusikalstamas grėsmes, su kuriomis susiduria ES. Prekyba žmonėmis yra viena iš prioritetinių šio politikos ciklo veiklos sričių.

Atnaujinimo data: 2023-12-13